REFERANSER

Askim & Mysen Rør

Vi hadde over tid slitt med å finne en felles profil utad i markedet. Derfor så vi viktigheten av å skaffe oss en profesjonell samarbeidspartner til utforming av denne. Etter å ha prøvd flere, landet vi til slutt på Dalsgren. Ikke bare er de en lokal aktør, men de viste tidlig tydelighet i forhold til hvordan vi burde fremstå. Etter å ha brukt noe tid, kom vi frem til en profilhåndbok som i dag ligger til grunn for alt vi presenterer. Dette har gjort at vårt visuelle preg fremstår som profesjonelt og lett gjenkjennelig. Dalsgren har i tillegg produsert kundeaviser, hvor de leverer alle tjenester. Dette forenkler prosessen radikalt for vårt firma og igjen gjør det at vår profil ser innbydende og seriøs ut.

Roar Foss
Butikkleder/markedsansvarlig Askim & Mysen Rør

SE KUNDE I PORTFOLIO


Agrol og AgriKjøp

Agrikjøp startet samarbeidet med Dalsgren designbyrå da Agrikjøp i 2011, skulle lage nytt design og ny web. Dalsgren var en av tre leverandører som ble forespurt. Vi var ikke i tvil om at de var den beste leverandøren etter presentasjonsrundene. Vi valgte Dalsgren som ny samarbeidspartner fordi de viste god forståelse og engasjement for prosjektet. Og de leverte så absolutt til forventningene i et stort og kompleks prosjekt, som ble avsluttet i 2012.

Vi opplever Dalsgren designbyrå som profesjonelle, faglig dyktige og de har en servicegrad og fleksibilitet man skal lete lenge etter.  I år, i 2014, var året for å relansere og fornye både Agrol og AgriKjøp; å skape en merkevarefamilie for våre bedrifter; en omfattende jobb med å få designet logoer for begge bedrifter, ny design og web for Agrol, samt lage nye profilhåndbøker. Vi valgte igjen Dalsgren som leverandør, og de har vært veldig kreative, og hatt en rød tråd gjennom begge prosjekter, samtidig som de har vært flinke til å finne gode økonomiske løsninger. De jobber raskt og effektivt og vi er kjempefornøyd med den jobben de har gjort for oss, både med logoer, ny webdesign, annonser, design og profilelementer. Vi gleder oss til fortsettelsen av samarbeidet!

Kirsten Solset
Markedssjef


BioBag International AS

Vi startet samarbeidet med Dalsgren høsten 2012 i forbindelse med re-design og videre utvikling av vårt brand, BioBag. Vi tok utgangspunkt i en allerede re-designet forpakning, men uttrykket og profilen skulle designes for all øvrig forpakning, og vår totale firmaprofil. Dette innebar design av mange forskjellige typer produktforpakning, brosjyre- og salgsmateriell, stand-vegger, roll-ups, annonser, web-design etc. Et omfattende arbeid. Det har til enhver tid vært hyggelig og smidig å jobbe med Dalsgren, og det har også gjort prosessen lettere at de er lokalisert i Askim i gangavstand fra oss. Dalsgren er profesjonelle, dyktige, fleksible og raske, noe som har vært veldig viktig for oss både i gjennomføring av dette prosjektet, og i vårt løpende samarbeide med dem.

Johanne Norum
Salgs- og markedskoordinator, BioBag International AS


 

Smaalenene Medier

Vi i Smaalenene Medier trengte ny grafisk profil. Vi ville at alt vi kommuniserer ut, slik som salgsbrev, egenannonser, visittkort etc. skulle ha samme profil og et uttrykk for vår virksomhet. Valg av leverandør falt på Dalsgren, og det er vi glade for. Først og fremst fordi de er en aktør i vårt lokale marked, men også ikke minst på grunn av kreativitet, profesjonalitet, kvalitet og smidighet. Vi er veldig fornøyd med resultatet, og har fått mange positive tilbakemeldinger. Det var enkelt og interessant og samarbeide med jentene hos Dalsgren. De kom med gode innspill under veis i prosessen. Vi anbefaler gjerne Dalsgren til andre som ønsker en kreativ samarbeidspartner.

Kariann Westgaard Holther
Markedssjef, Smaalenenes Avis


Bloggmagasinet STREETSTYLE

Bloggmagasinet STREETSTYLE er svært fornøyd med å ha de dyktige jentene hos Dalsgren som art directorer. De har på en fin måte klart å visualisere profilen vi ønsket på magasinet og kommet med gode innspill på alt fra fonter til bildeutsnitt og fargebruk.
Dalsgren er profesjonelle, kreative, leverer raskt og står på ekstra i hektiske deadline-innspurter. I tillegg kan de god typografi, noe som er spesielt viktig i magasinsammenheng.
Selv om den fysiske avstanden mellom Oslo og Askim er stor, er samarbeidet godt og smidig. Vi gir Dalsgren de beste anbefalinger.”

Lena Simone Jensen
Redaktør, Bloggmagasinet STREETSTYLE, Egmont

SE KUNDE I PORTFOLIO