Rakkestad kommune

← Tilbake til portfolio

I forbindelse med kommunereformen ønsket Rakkestad kommune å informere alle innbyggerne i kommunen hva reformen går ut på, og hva det betyr for Rakkestad. Det ble derfor designet en informasjonsavis med forklarende artikler, tydelig typografi og bilder fra Rakkestad. Avisen ble distribuert til alle innbyggerne i kommunen.